Dijital Dönüşüm Nedir? Neden Önemlidir?

Ataer Yarar
Colorful gradient

Dijital Dönüşüm Nedir?

Pandemi sürecinin içerisine çekildikten sonra ortaya çıkan yeni çalışma prensipleriyle birlikte kurumlar verimliliklerini korumak ve çalışanlarının performanslarını kontrol altına almak için farklı dijital çözümler geliştirmeye gitti. Bu çözümler kurumların iç dizaynını yeniden yapılandırırken aynı zamanda çalışma biçimlerini boyutlandırdı, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri değiştirdi. Yaşadığımız dünyaya farklı bir perspektif açan ve sosyal mesafeyi sosyal bir engele çevirmeden algımızı değiştiren bu çözümler nelerdir, dijital dönüşüm gerçekten gerekli mi yoksa geçici bir aracı mı? Birlikte yakından bakalım!

dijital dönüşüm
onedocs dijital dönüşümün öncülerinden biri.

Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Teknolojik gelişmeler hayatımızın birçok alanında kolaylaştırıcı işlevleriyle kendini gösterir. Yaşanan gelişmelerin yansımalarının göründüğü bir alan da iş süreçleridir. Dijital dönüşüm olarak karşımıza çıkan bu süreçler şirketlerin, teknolojideki gelişmelere paralel olarak sürekli değişen bir ekonomik ortamda daha iyi rekabet etmelerini sağlar. Dijital dönüşümün doğru yönetimi, şirketlerin verimliliklerini artırırken üretken avantajlara ulaşmalarının da önünü açar. 

Dijital dönüşüm; yeni teknikler, beceriler ile iş süreçlerindeki çeşitli uygulamaları ve yöntemleri birleştirme fırsatı sunar. İşte dijital dönüşümün temel faydalarından bazıları şunlardır:

  • Kurumların iş süreçleri üzerinde zaman tasarrufu sağlayarak maliyetleri azaltır.
  • İş alanları arasındaki iletişimi kolaylaştırarak üretimi merkezden taşır.
  • Operasyonel verimliliği ve üretkenliği en üst noktaya taşır.
  • Yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması için uygun ortamı sağlayarak yeni iş alanlarına ve gelir akışlarına alan açar.
  • Dijital dönüşüm ile yer ve zamandan bağımsız olarak tüm verilere tek tuşla ulaşılabilir. Bu durum gereksiz iş yükünü ortadan kaldırarak verimliliği artırır.
  • Hızla artan rekabet ortamındaki talep değişikliklerine hızla uyum sağlayarak yanıt verme hızını artırır.
  • Üretilen ürünlerin kalitesini artırarak kurumun bir adım öne çıkmasını sağlar.  
  • Dijital ortamlardaki anlık veri kaydı ile hata yapma oranı en aza iner. 
  • Departmanlar arasındaki iletişimi hızlandırarak entegrasyonu ve kurum içi işbirliğini geliştirir.
  • Veri analizinin en etkin şekilde yapılmasını destekleyerek karar verme süreçlerinin en verimli şekilde yürütülmesini sağlar.  

Dijital dönüşüm, teknolojinin hayatımız üzerinde büyük bir paya sahip olduğu günümüzde kurumların ayakta kalabilmeleri için büyük bir gereklilik halini almıştır. Bu noktada ihtiyaç duyulan alanlarda dijital dönüşüme uyum sağlamak kaçınılmazdır. İş süreçleriniz için en uygun dijital dönüşüm süreçlerinizi başlatarak verimliliğinizi artırabilirsiniz. 

Dijital Dönüşüm Gerçek Bir İhtiyaç Mı?

Vikipedi’ye göre “Dijital dönüşüm, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm bulmanın ve buna bağlı olarak iş akışlarının ve kültürün gelişmesi ve değişmesi sürecini tanımlayan bir kavramdır.” olarak tanımlanıyor. İnternetin keşfiyle analog ortamlardan 3 boyutlu yazıcıların kurguladığı sanal dünyalara geçen insanlık, bilgiyi de dijitalleştirerek toplumsal bir hareket yarattı. Böylelikle aslında ihtiyaçlarımızı yeniden belirleyerek yaşadığımız bu yeni alana uyumlu çözümler aramaya başladık.

Tüm sektörler üzerinde belirgin bir etki yaratan dijital dönüşüm beraberinde fırsatları ve risk unsularını da getirdi. Bilgiye erişim kolaylaşırken aynı zamanda kontrolsüz bir kirlilik oluştu. Öte yandan küçük ve orta ölçekli kurumlar dijital bir arayüz kazanabilmek için adımlarını bu yeni devinimden yana atarken güvenlik sorunları da farklı risk faktörleri yarattı.

Sorunun yanıtına gelecek olursak, dijital dönüşüm gerçek bir ihtiyaç! Hızlılık, kolay erişilebilirlik ve depolama kurumların bünyelerinde ihtiyaç duyduğu ana unsular olarak listelenirken elbette dijital dönüşüm gerçek bir ihtiyaçtan çok daha fazlası, kültürel bir oluşum! Dijital dönüşüm beraberinde analiz edebilme, takip edebilme ve güvenlik açıklarını tespit edebilme gibi yan ihtiyaçları da beraberinde getiriyor ancak artık tek bir platform aracılığıyla birden fazla yeteneğe sahip olabilmek mümkün. Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki ilişkileri biçimlendirirken aynı zamanda müşteriler ve kurumlar arasında da sorunu anlamaya dayalı, hızlı aksiyonlar alınan iletişim ritimleri gerçekleştirilebiliyor.

Dijital Dönüşümün Çözüm Önerileri Nelerdir?

Ofiste üst üste yığılan dosya ve klasörlerin yarattığı işlevsiz şehirleri yıkarak size maliyet avantajı ve zaman tasarrufu sağlayacak, kendi altyapı sistemlerine sahip dijital metropollere yer açabilirsiniz! Kurumunuzda dijital dönüşüm başlatarak güvenlikten ödeme sistemlerine, sözleşmelerden elektronik postalara kadar mevcut yapınız üzerinde hakimiyet kurabilirsiniz. Böylelikle iş yükünüzü düzenleyebilir, kağıt işlerininin üzerinde sörf yapabilir ve ekibinizle etkin bir iletişim yürütebilirsiniz!

Dijital dönüşümün sağladığı birçok farklı çözümden öne çıkanlar arasında e-imza, e-bilet veya e-posta gibi uygulamalar bulunuyor. Üstelik e-fatura ve e-arşiv günümüzün en sürüdürülebilir dijital çözümlerinden olarak gözüküyor. Kısaca, dijital dönüşüm sağladığı bu alan içerisinde size bir ekosistem vaat ediyor.

Dijital dönüşümün diğer bir çözüm önerisiyse onedocs'dan! İnovatif bir yaklaşıma sahip onedocs ile kurumunuzdaki tüm sözleşme süreçlerini dijitale dönüştürebilirsiniz. Böylelikle kurumunuzda dijital dönüşümü başlatmak için ilk adıma sahip olabilirsiniz. 

Kurumunuzda dijital dönüşümü nasıl başlatabilirsiniz? 

Dijital dönüşümle ilgili spekülasyonlar arasında insanlığın, ileri tekniklerle dokunmuş yazılımlarla yer değiştireceği var. Bu kaygı elbette sizi kurumsal olarak dijitalleşmeden uzaklaştırıyor olabilir ancak merak etmeyin hedefimizde sizin yerinizi almak yok! Henüz.

Kurumunuzda dijital dönüşümü başlatmanın anahtarı elbette ihtiyacınızla örtüşen, güvenilir bir çözüm bulmak! Örneğin sözleşmelerinizin akışında para ve zaman kaybediyorsanız, bir sözleşme yönetim sistemi kurmanın zamanı gelmiş olabilir. “Sözleşme Yönetim Sistemi Kullanmanın Şirketinize 3 Büyük Katkısı” yazısını inceleyerek ihtiyaç duyduğunuz çözümle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz! 

Dijital dönüşümün bir ürünü olan onedocs size bulut tabanlı yazılım ayrıcalığıyla maliyet avantajı sağlarken aynı zamanda sözleşmelerin doğum sürecindeki angaryalar nedeniyle oluşan zaman kayıplarını azaltmanızı sağlıyor. Sözleşmeleriniz üzerinde beceri ve hareket alanı kazanmanızda bir eğitmen gibi davranarak sizi profesyonelleştirmede önemli bir aracıya evriliyor! 

demo talep
Resme tıklayarak demo talebinizi oluşturun, ekibimizle ücretsiz görüşme planlayın!


Şimdi demo talep ederek kurumunuzda nasıl bir dijital dönüşüm başlatmanız gerektiğiyle ilgili ekibimizle iletişime geçebilirsiniz! Daha fazlası için onedocs Blog’u ziyaret edin.