Bir E-Ticaret Sitesinde Hangi Sözleşmeler Bulunmalıdır?

Ayça Köken
Colorful gradient

E- ticaret geleneksel ticaretin internet aracılığıyla online yapılmasıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte e-ticaret sektörü hem Türkiye’de hem de dünyada büyük bir gelişme gösterdi ve e-ticaret alanında hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda 2014 yılında E- Ticaret Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlandı. E- Ticaret Kanunu satış öncesi ve sonrası için hem tüketicilerin hem de e-ticaret firmalarının haklarına yer vermiştir.  

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun e-ticaret yapan sitelerin zorunlu olarak bulundurması gereken sözleşmeleri ve hukuki metinleri düzenlemiştir. Bu sözleşmelerin ayrıntıları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.


E-Ticaret Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler

Ön Bilgilendirme Formu

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m.5 uyarınca Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce bazı hususlarda satıcı veya sağlayıcı tarafından ön bilgilendirme formu ile bilgilendirilmek zorundadır.Ön bilgilendirme formunda:

  1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
  2. Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, detaylı iletişim bilgileri,
  3. Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ek masraflar,
  4. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler,
  5. Cayma hakkı ve şartları, bulunmalıdır. Satış yapılmadan önce okuyup onaylanması gerekir

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Tüketicinin Korunması Kanunu m.48 uyarınca “Mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.”

Mesafeli Satış Sözleşmesi ön bilgilendirme formunda bulunan bilgilerin detaylı halini içerir. Satışla ilgili bilgiler eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir. E-ticaret sitelerinin mesafeli satış sözleşmesini bulundurmaları zorunludur. Her tüketicinin sipariş tamamlanmadan önce okudum onaylıyorum şeklinde mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekir. Aksi takdirde satın alma işlemi tamamlanmaz. Sözleşmede yapılacak herhangi bir güncellemede tüketici yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Satıcı mesafeli satış sözleşmesini üç yıl boyunca saklamalıdır.  

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik sözleşmesi üye olunması gereken e-ticaret sitelerinde üyenin  hak ve yükümlülüklerini, e ticaret sitesinin işleyişini düzenler. Bu sözleşmeler ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı veya üyeler tarafından onaylanması anında hüküm ifade eder.  

Üyelik sözleşmeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken e-ticaret sitesinin üyelere ne gibi hizmetler sunacağının, kullanıcıların siteye üye olduktan sonra siteyi nasıl kullanabileceğinin eksiksiz bir şekilde belirtilmesidir.

Kullanım Koşulları

Sitenin kullanımına dair koşulları, kullanıcıların siteye girdikleri andan beri dikkat etmesi gereken unsurları içerir. E- ticaret sitelerinde bulundurulması zorunlu olmasa da kullanılması tavsiye edilir.

Gizlilik Politikası

Gizlilik politikası kişisel verilerin korunması açısından önemlidir. E- ticaret sitelerinin, kullanıcıların faydalandıkları hizmetlere ilişkin olarak elde ettiği bilgilerin ne şekilde kullanılacağını ve koruyacağını belirten belgedir.  

Gizlilik politikası kişisel verilerin korunması ilkelerine ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmalıdır.

Gizlilik Politikası sayesinde siteler kişilerin verilerini işlemektedirler. Veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalı ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir.

Güven Damgası

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde Güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır. Bu logoyu taşıyan web sitelerinin belirli bir güvenlik standartını sağladığını gösterir. Güven damgasını elektronik ticaret sitelerinin alması zorunlu değildir ancak tüketicinin yapacağı alışverişlerde siteye güven duyması için önemlidir.

Daha fazlasına ulaşmak ve yeni nesil sözleşme dünyasına dair içerikleri okumak için onedocs'u ziyaret edin. Ürünlere daha yakından bakmak için şimdi demo talep edin!