Girişiminizin Yatırım Almasında Sözleşmelerinizin Oynadığı Rol Nedir?

Taha Akbaş
Colorful gradient

Eğer ki bu blog yazımızı okuyorsanız eşsiz fikrinizi hayata geçirmiş ve onu büyütmenin yollarını arıyorsunuz demektir. Bu süreçte sarf ettiğiniz çabayı onedocs ailesi olarak kutlarız. Bu yazımızda sizlere girişiminiz için yatırım arama aşamasında çok faydalı olacak bir konudan bahsedeceğiz. Sözleşmeler!

Günümüzde her girişimci gibi sizler de yatırım imkanlarına ulaşmak ve fikrinizi daha büyük bir operasyon haline getirebilmek için onlarca belki de yüzlerce yatırım toplantısı yapmaktasınız. Bu toplantılar da iş planlarınızı, vizyonunuzu ve nihai hedeflerinizi yatırımcı adaylarına büyük bir titizlikle açıklamaktasınız. Bu ilk aşamaya en güzel şekilde hazırlanmış olacağınızı tahmin edebiliyoruz. Peki ya bu toplantılardan bir tanesi veya birkaç tanesi olumlu ilerleyip yatırımcı adayınız bir sonraki seviyeye geçmek istediğinde sizden talep edeceği şeyleri eksiksizce gözler önüne sermeye hazır bir alt yapınız var mı?

Bu yazımızda konumuz her ne kadar yatırım süreçlerinde sözleşme ve ilgili evrakların önemi olsada belli bir yol haritasında konumlandırma yapabilmeniz için sizlere yatırım süreçlerinin adımlarını sıraladıktan sonra sözleşmeleri ile ilgili olan Data-Room ve Due Diligence (DD) incelemeleri hakkında bilgi vereceğiz.

Yatırım süreçleri genel hatlarıyla 10 adımdan oluşur bunlar aşağıda sıralandığı gibidir,

 1. Aşama: İlk görüşmeler
 2. Aşama: Gizlilik mektubu (Tercihen)
 3. Aşama: İş planı
 4. Aşama: Niyet mektubu ( Non binding letter of intent)
 5. Aşama: Data room ve due diligence incelemesi
 6. Aşama: Nihai teklif (Binding offer)
 7. Aşama: Rekabet Kurumu’na bildirim
 8. Aşama: Hisse devir sözleşmesi ve/veya pay sahipliği sözleşmesi
 9. Aşama: Diğer başvurular ve ön koşulların tamamlanması
 10. Aşama: Kapanış
Sıraladığımız bu 10 adımdan ülkemiz genelinde en çok göz ardı edilen ve aslında en önemli olan adımlardan biri 5. aşamadır.

Şimdi sizlere bir yatırım sürecinde Data-Room ve Due Diligence incelemesi sırasında kuruluşunuzdan bu yana şirket sözleşmelerinizi ve ilgili evraklarınızı tek platformda sistemli şekilde saklamış olmanın ne kadar faydalı olacağını anlatalım.

İlk olarak Data-Room ve Due Diligence incelemesi sırasında yatırımcının uzman avukatlarının ve finansal danışmanları girişiminizin o ana kadar yapmış olduğu her türlü faaliyet ile ilgili tüm kurumsal belgeleri, ticari kayıt ve belgeleri, bankalarla imzalanmış olan kredi sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü finansal bilgi ve belgeleri, var ise başka gerçek ve/veya tüzel kişilerle akdettiği tüm sözleşmeleri, sigorta poliçe ve sözleşmeleri, özellikle regüle sektörlerde faaliyet gösterenler için izin ve lisansları, şirketin davalarını ve icra takiplerini içeren adli tüm kayıtlarını, şirketin adına tescilli marka, patent, faydalı model ve tasarımları, şirketin iş hukukunu ilgilendiren tüm bilgi ve belgeleri de dahil olmak üzere yatırımcı bakımından önem teşkil edebilecek şirkete ait tüm bilgi ve belgeleri incelemek ve sonucunda yatırımcıya raporlamak isteyecektir.

Girişimlerde sözleşme yönetiminin aldığı rol nedir?

Yapılan bu inceleme girişiminizin yatırımcı ile tanışana kadar geçmiş olduğu süreçleri şematik olarak yatırımcınızın gözleri önüne serecektir. Yatırımcı uzman avukatlarının ve finansal danışmanlarının hazırladığı görüş bildiren raporlara göre nihai kararını oluşturacaktır. Bu noktada inceleme heyetinin önüne sunulacak olan verilerin tasnif ve tahlil edilmiş verileri olması hem inceleme heyetinin görüşlerini pozitif yönde etkileyecek hem de girişiminizin yatırım yapılabilirliğini arttıracaktır.

Sözleşmelerinizin risk analizinin yapılmış, içeriğine göre arşivlenmiş ve istenildiği anda bulunabilir olması sizler için bu kadar önemliyken bizler onedocs ailesi olarak hiçbir şey yapmadan duramazdık. Bu doğrultuda sizler için onedocs ürünümüzü geliştirdik. onedocs ürünü bir sözleşme yönetim ürünüdür. Şimdi onedocs CLM ürününün sizlere yatırım süreçlerinde nasıl katma değer sağladığını anlatalım.

onedocs ürününün girişiminize katma değer sağlayacağı özellikleri,

 1. onedocs ürünü bulut tabanlı bir yazılımdır. Bu sayede ek kurulum masrafı gerekmez ve dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden tüm platforma ulaşım sağlayabilirsiniz.
 1. onedocs ürünü sayesinde sözleşmenizi ve ilgili dokümanları aynı yerde ilişik bir şekilde saklar ve asla kaybetmezsiniz. Bu durum due diligence sürecinde sizi ileri taşıyacaktır. Örneğin bir çalışan sözleşmesinde çalışanınıza ait özlük dosyası evraklarını sözleşmeye ilişik şekilde dijital ortamda saklayabilirsiniz.
 2. onedocs ürünü ile yönettiğiniz sözleşmelerin önemli hükümlerini not edebilir ve risk analizi yapabilirsiniz. Bu sizlerin due diligence sürecinde daha olgun ve profesyonel bir tutum sergilemenize yardımcı olacaktır.
 3. onedocs ürünü ile kaydettiğiniz sözleşmelerin sayısı ne olursa olsun onları künyeleri ile aratarak saniyeler içerisinde bulursunuz. Bu durum sizi e-posta gelen kutusunda sözleşme arama yükünden kurtarır daha sistemli çalışmanızı sağlar.

Görüldüğü üzere onedocs ürünü sizin ve girişiminizin yatırım süreçlerinizi ve operasyon yönetiminizi kolaylaştırmak için geliştirildi. Eğer ki onedocs CLM ürünü hakkında daha fazla öğrenmek ve diğer özelliklerimizi keşfetmek isterseniz internet sitemiz üzerinden demo görüşmesi planlamanız yeterli olacaktır. onedocs ailesi tüm girişimcilere başarılar diler.