İş Sözleşmelerinde Rekabet Yasağı

Umut Rojda Yıldırım
Colorful gradient

Rekabet yasağı, işçinin iş sözleşmesi devam ederken veya iş sözleşmesi bittikten sonra işverenine karşı rekabet etmemesini düzenler.  

Rekabet yasağı, aslen işçinin sırf işçi sıfatına haiz olmasından dolayı işverenin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgilerine iş sözleşmesinin doğası gereği işin ifası için erişebilmesinin ardından iş sözleşmesi sona erdiği zaman işverenin bu sırlarını güvence altına almak için yapılır.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki rekabet yasağı, iki şekilde düzenlenebilir. Bu düzenleme ilk olarak taraflar arasındaki iş sözleşmesi süresince uygulanacak bir rekabet yasağı kaydı olabilir. Bu şekilde düzenlenen rekabet yasağı düzenlemeleri, ancak iş sözleşmesinin ifası süresince tarafları bağlar. Bunun somut olarak bize yansıması ise iş ilişkisinden doğan bu rekabet yasağı üzerine ortaya çıkabilecek bütün uyuşmazlıkların görev yeri İş Mahkemeleri olmaktadır. TBK m.396’da düzenlenen özen ve sadakat borcu aslında her iş sözleşmesinin işin doğası gereği içerdiği bir borçtur.