İş Yeri Kira Sözleşmesi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler!

Emrullah Saruhan
Colorful gradient

İşyeri Kira Sözleşmesi hakkında kanun hükümleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 299 ile 356. maddeleri arasında “Kira Sözleşmesi” başlığı kapsamında düzenlenmiştir.  Ayrıca; bu sözleşmeye uygulanabilecek kanunlar arasında 6570 sayılı Kira Kanunu, Medeni Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu bulunmaktadır.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan faydalanmasını kiracıya teslim etmeyi, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira ücretini ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür. Kira Sözleşmesi kapsamında hazırlanabilecek İşyeri Kira Sözleşmesi’ne aynı zamanda Ticari Kira Sözleşmesi demenizde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.  

İşyeri Kira Sözleşmesi’nde sözleşmeye konu olan şey bir dükkan, mağaza, ofis veya işyeri statüsünde bulunabilecek herhangi bir taşınmaz olabilir.

İşyeri Kira Sözleşmesi’nde özellikle dikkat edilmesi gereken şey ise bu sözleşmeye konu olacak şeyin konut ya da mesken olmamasıdır. İşyeri Kira Sözleşmesi bu dükkan, mağaza, ofis gibi işyeri statüsü dışındaki kiralamalar için kullanılamaz.

İşyeri Kira Sözleşmeleri şartlar ve ücret kapsamı yer alacak şekilde işyerinin kiralanması amacıyla hazırlanılır. İşyeri Kira Sözleşmesi yalnızca taşınmazın sahibi ile bu iş yerini kiralamak isteyen kişi arasında iki taraf için bağlayıcı olacak şekilde imzalanabilir.  

Sözleşme hazırlarken işyeri sahiplerinin hukuken dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birinin kendilerini, kiracı kendi isteğiyle işyerinden çıkmadığı sürece yıllar boyu otomatik bir şekilde uzayacak bir sözleşme ile bağlamaktadırlar. Bu nedenle işyeri kira sözleşmesini hazırlamak sanıldığı kadar kolay olmayıp hukuki ilişkinin başında doğru bir şekilde hazırlanması gerekir.

İşyeri Kira Sözleşmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Kira ödeme zamanı net olarak belirlenmesinde fayda olacaktır.
  • İşyeri kira bedeli net ve brüt olarak belirlenmesinde fayda vardır. Bununla birlikte KDV’nin de hesaba katılması mümkündür.
  • İşyerinin metre kare alanı net bir şekilde ölçülüp sözleşmeye eklenmesinde fayda vardır.
  • İşyeri kiralarında kira bedelinin banka veya PTT üzerinden ödenmesinin zorunlu olduğu unutulmamalıdır.  
  • İşyeri Kira Sözleşmesi’nde kira artış oranı 1 Temmuz 2020 dönemine kadar serbest bir şekilde belirlenebilecektir. Bu nedenle ÜFE oranından yüksek olarak kararlaştırılabilir.
  • Taraflar arasında vergi, aidat ve diğer masrafların ödenmesindeki sorumluluk kapsamı sözleşmede belirlenmelidir.
  • Ödemeler aksatılmadığı takdirde kiraya veren serbest bir şekilde kiracıyı işyerinden 10 yıl boyunca çıkaramaz. Çünkü kira sözleşmesi kendiliğinden uzayacaktır.
  • Varsa Kefil ve kafalet koşulları sözleşmeye eklenmelidir.
  • En önemli hususlardan biri olan Fesih Koşulları ve varsa cezai şartlar doğru bir şekilde belirlenmelidir.
  • Alt kiralanmasının önüne geçebilecek koşullar istenildiği takdirde eklenebilir.

Daha fazla içeriğe ulaşmak için onedocs'u ziyaret edin! Sözleşme yönetimi sistemlerini keşfetmek için şimdi demo planlayın!