Lojistik Sözleşmeleri Nelerdir? Önemli Şartları

Ataer Yarar
Colorful gradient

Lojistik; “müşterilerinin ihtiyacını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, hammaddesinin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içerisindeki hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmeti” olarak tanımlanır.

Her iş sektöründe olduğu gibi kişilerin haklarının hukuki olarak güvence altına alınması sözleşmeler yoluyla gerçekleştirilir. Lojistik hizmetler de kendisine özgü yapısı olan sözleşmelere ihtiyaç duymaktadır. Kendisine özgü yapısı olan bu tür sözleşmeler günümüzün hızla gelişen fonksiyonel düşünme tarzından ortaya çıkmaktadır. 

Lojistik sözleşmeleri; firmaların satın alma, depolama, taşıma gibi direkt olarak üretimle ilgili olmayan faaliyetlerini bu hizmeti profesyonelce sunabilecek kuruluşlara yöneltmesi amacıyla düzenlenir.  Lojistik sözleşmesi detaylarına ve önemli şartlarına yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Lojistik Sözleşmeleri Nelerdir?

Lojistik sektöründe dijital dönüşümle birlikte büyük ve köklü değişimler yaşanmıştır. Yönetimde dijitalleşmenin etkisiyle tüm lojistik süreci bir araya gelerek bir bütün oluşturmuş ve bu alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmiştir.

Lojistik sektörü içerisinde birçok alandan izler taşır. Her biri içinde farklı noktaların yansımalarını görmek mümkündür. Bu nedenle lojistik sözleşmeleri de kendi içinde farklı kategorilere ayrılır. Lojistik sözleşmelerinin taşıma türlerine göre olan adlandırmaları şu şekildedir:

  • Deniz taşımalarında: Ocean Bill of Lading (B/L); Deniz Konşimentosu
  • Demiryolu taşımalarında: Railway Bill (RWB); Demir Yolu Taşıma Senedi
  • Karayolu taşımalarında: Truck Bill of Lading veya CMR; Kara Yolu Taşıma Senedi
  • Havayolu taşımalarında: Airway Bill (AWB); Hava Yolu Taşıma Senedi.

Lojistik Sözleşmelerinin Şartları

Bir lojistik sözleşmesini 3 ana maddede inceleyecek olursak;

  • Lojistik sözleşmeleri, lojistik kavramının tanımına uygun olarak çok boyutlu sözleşmenin içinde birden fazla hizmetin yapılmasını amaç edinen ve bu hizmetlerin birbirini desteklediği taraflar için özel olarak hazırlanmış sözleşmelerdir. Taşıma, depolama ve kontrol altında tutma hizmetleri aynı sözleşmenin içinde olabilir. Başarılı bir lojistik sözleşmesinin temel noktası, işletmeye ve o hizmete özgü nitelikler taşımasıdır. 
  • Klasik nakliye ya da depolama sözleşmeleri sınırlı kalıplar içinde düşünülmüş değişen koşullara ve yeniliklere uyum sağlayamayan, daha kısıtlı bir alanda uzmanlık ihtiyacı duyulan sözleşmelerdir. Lojistik sözleşmeleri ise sözleşmenin uygulanmaması sırasında ortaya çıkan problemleri çözebilme yeteneğine sahip, buna bağlı olarak çeşitli düzenlemeleri olan esnek sözleşmeler olmalıdır.
  • Standart sözleşmeler genellikle kısa süreli olurken lojistik sözleşmeleri için ideal sözleşme süresi üç ile beş yıl arasındaki sürelere kadar uzanabilir. Sözleşme süresi içinde dönem dönem sözleşmenin kendini yenilemesine de imkan verilmelidir. 

Lojistik Sözleşmeleri Nasıl Yapılır?

Her geçen gün hayatımıza yansıyan teknolojik gelişmeler hukuksal süreçleri de değiştirmeye ve geliştirmeye başlamıştır. Geleneksel ortamlarda kağıt üzerinde düzenlenen ve imzalanan sözleşme süreçleri dijital ortamlara taşınmıştır. 

Tüm sözleşme süreçlerini içine alan bu dijitalleşme süreci; entegrasyonlar, E-İmza ve otomasyon süreçleri ile lojistik sözleşmeleri nasıl yapılır sorusuna cevap olacak nitelik taşımaktadır. 

Lojistik süreçlerinde en önemli halkalardan biri de bilgi akışı boyutudur. Bilgi akışında dijital veri kaynaklı hizmet kullanımı bilginin saklanması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılması açısından önemlidir. Tedarik edilen ürünlerin uzaktan tam zamanlı takibini sağlayan takip sisteminin kullanılması, kaynak planlaması ve depo yönetim sisteminin sorunsuz işlemesi gibi bilgi akışında kullanılan yenilikçi sistemlere ek olarak dijital lojistik sözleşmeleri de sürecin önemli bir parçasıdır.

Lojistik sektöründe sürecin başından sonuna kadar verimli bir şekilde planlanması büyük bir önem taşımaktadır. Alanında yetenekli ve uzman kişiler ile süreç en etkin şekilde yönetilmeli ve teknolojinin getirilerinden yararlanılmalıdır.