Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Şahıs Şirketi Belgeleri

Ayşenur Gömbeci
Colorful gradient

Şahıs Şirketi Nedir?

Bir veya birden fazla kişinin kurabildiği ve ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket türüne şahıs şirketi denir. Limited ya da anonim şirketlerden daha küçük ölçekli işletmelere de bu ad verilir.  

Şahıs Şirketini Kurmanın Avantajları

Şahıs şirketi ortağa gerek olmadan bireysel olarak da kurulabilir. Gerek az sermaye ile kurulabilmesi gerek kuruluş kolaylığı sebebiyle yaygın kullanılan bir şirket türüdür. Şahıs şirketi için defter tasdik bedelleri ve muhasebeci ya da mali müşavir ücretleri düşüktür. Vergi sisteminde de kademeli artışlara sahiptir. Aynı zamanda şahıs şirketini kurmak için hazırlanması gereken belge sayısının diğer şirket türlerine göre azlığı da tercih edilme sebepleri arasındadır.    

Şahıs Şirketi Kuruluş Belgeleri

Şahıs şirketi kurmak için birtakım evrakların hazırlanması gerekiyor.  Fakat kişinin kendisi dışında vekaletname vereceği muhasebeci ya da mali müşavir de bu işlemleri kişi adına yapabilir.

Şahıs şirketi kurulurken hazırlanması gereken belgeler:

  1. İşe Başlama Bildirimi Formu

Öncelikle işe başlanacağına dair bir bildirim formu gereklidir. Vergi Kanunu’na göre vergiye tabi faaliyeti olan gerçek ve tüzel kişiler bu faaliyetlerini vergi dairelerine bildirmek zorundadırlar. Bu kapsamda gerçek kişiler işe başlama bildirimlerini, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendileri tarafından veya avukat ya da mali müşavir yetkisi almış meslek mensupları tarafından ilgili vergi dairesine yapmaları gerekmektedir. Şirketlerin işe başlama bildirimleri ise, başlama tarihinden itibaren on gün içerisinde ticaret sicil memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır.

  1. İkametgah Belgesi

Şirketi kuran tüm ortakların ikametgah belgesi de evraklar arasında yer almalıdır. Bu belge nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden temin edilebilir.

  1. Kimlik Fotokopisi

Tüm ortakların iki adet kimlik fotokopisinin de eklenmesi şarttır. Fotokopilerin noter tasdikli olmasında yarar vardır.

  1. İmza Sirküleri

İmza sirküsü sahte belge veya sahte imza gibi sorunların önüne geçebilmek için bir önlem niteliğindedir. Tüzel kişiler tarafından notere yapılan talep doğrultusunda oluşturulur. Bu belge üzerinden şirket adına görev yapan kişinin kimlik bilgileri, imza örneği, kurumu temsil şekli ve yetki kapsamı gibi bilgiler yer alır

  1. İş Yeri Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi ile iş yerinin kullanım hakkı elde edilmiş ise kira sözleşmesinin de evraklar arasına eklenmesi gerekir. Kural olarak kira sözleşmesi için yazılılık şartı öngörülmemiş olsa da  idarenin talep ettiği bu gibi durumlarda matbu olarak sunabilmek ve ispat kolaylığı açısından sözleşmenin yazılı yapılması kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda sözleşmenin damga vergisinin ödendiğine dair makbuz da eklenmelidir.   Oluşturmak için tıklayın

  1. Tapu Belgesinin Fotokopisi

Eğer ki iş yeri kiralık değilse iş yeri tapusunun fotokopisi de eklenmelidir.  

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Tüm bu evraklarla birlikte bağlı olunan vergi dairesi müdürlüğüne dilekçe verilmelidir. Vergi Dairesi yetkilileri kişileri ve verilen adresi kontrol ettikten sonra şahıs şirketi adına vergi levhası oluşturacaktır. Belirtmek gerekir ki bulunulan sektör yahut iş koluna göre esnaf ya da ticaret odası gibi odalara kayıt da gerekebilir. Bu süreç iki ya da üç iş günü içerisinde gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak şahıs şirketini kurmak için gereken evrak sayısı anonim şirketlere ve limited şirketlere göre daha azdır. Dolayısıyla çok daha hızlı olarak faaliyete geçmeye imkan sağlar ve diğer şirket kurulumlarına göre daha az maliyetlidir. Bir veya birden fazla kişi tarafından kurulması mümkün olduğundan açılış süreçleri daha kolaydır. Dolayısıyla şahıs şirketi kurmak bir çok avantaja sahiptir ve birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Daha fazlası için onedocs Blog'u keşfedin!