Sözleşme Süreçlerinizi Nasıl Daha Verimli Hale Getirirsiniz?

Taha Akbaş
Colorful gradient

Günümüz dünyasına ticari veya hukuki herhangi bir işlem yapmak istediğimizde aklımıza ilk gelen unsur bu ilişkinin bir sözleşme vasıtasıyla yazıya dökülmesidir. Bu durum bizim işleme olan güvenimizin temelini sağlar. Ne var ki, sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanan son haline gelmesi için uzun bir süreçten geçmesi gerekmektedir. Bu durum ise fazlasıyla zaman kaybedilen ve şirketin içerisinde bir çok farklı departmanı ilgilendiren bir döngüyü ortaya çıkarır. Peki ya sizkendi şirketinizdeki sözleşme yükünün farkında mısınız? Şirketiniz tarafından verilen sözlerin tutulduğu ve takip edilebildiği bir sisteminiz var mı? Ya da şirketinizin ilgili departmanlarının bu sözleşme yüküyle ne derecede verimli şekilde başa çıkabildiği konusunda elinizde herhangi bir veri bulunuyor mu? Endişelenmenize gerek yok: onedocs ekibi olarak size Legal-Tech dünyasından yenilikçi bir çözüm önerimiz var. 

 

Her sözleşme kendine has bir yaşam döngüsüne sahiptir. Bu döngüyü hızlı ve öngörülebilir hale getirmek şirketler için hayati öneme sahiptir, zira bu döngü içerisinde verilen kararlar şirketinizi olası risklerden bazen korurken, bazende hiç olmadık riskler sebebiyle uçuruma sürükler.  onedocs ekibi olarak size sözleşmelerinizi tek platformda toplayabileceğiniz ve bütün süreci zahmetsiz şekilde takip edebileceğiniz bir fırsat sunmaktayız. Bu süreçte sözleşmelerinizi dijitalleştirerek, sözleşmelerinizin hangi aşamada olduğunu, departmanlar arasında sözleşmelerinize ilişkin yapılmış değişiklikleri ve kimlere sözleşmenizi düzenleme yetkisinin verildiği gibi bilgilere onedocs sayesinde anlık olarak erişebileceksiniz. Böylece şirketinizin sözleşmelerini verimlilik esasına uygun olarak yönetmiş olacaksınız. 

 

Tahmin edilebileceği üzere böylesine kapsamlı bir dijitalleşme süreci ve sözleşme yönetim sisteminin şirket tarafından benimsenmesi bir gecede olmayacaktır. Biz onedocs  olarak, süreci temel 3 adımda özetledik. Bunlar, “Emekleme, Yürüme ve Koşma” adımlarıdır. Şimdi bu adımları basitçe aktaralım: 

  • Emekleme Adımı: Bu adımda şirketin ilgili departmanı, kapsamlı bir inceleme ile şirket bünyesinde bulunan sözleşme hacmini, türünü ve portföyünü tespit ederek bunları dijital ortama aktaracaktır. Bu aşamada onedocs sizinle talep etmeniz halinde workshoplar yapacak, bu workshoplar sırasında ihtiyaçlarınız daha da net ortaya çıkacaktır.
  • Yürüme Adımı: Bu adımda ise sözleşmeler artık dijitalleşmiş ve erişilebilir olacağından şirketin ilgili departmanı sözleşmelere ilişkin hangi aşamalarda sorunlar yaşandığını, verimsizliklerin ortaya çıktığını kolayca tespit edebilir duruma gelecektir. Hakim olunan bu bilgi sayesinde hangi sözleşmelerin otomatik olarak ilgili kişinin veya avukatın incelemesine sunulacağına ilişkin yol haritası belirginleşecektir. Bu durum verimliliği önemli ölçüde arttıracaktır.
  • Koşma Adımı: Şirket sözleşmelerinin tamamen dijitalleştiği ve departmanların sözleşme yönetim sistemini kullanmaya alıştığı bu süreçte artık hangi sözleşmelerin şirket standartlarından saptığı ve sözleşme içerisinde hangi risklerin bulunduğunun kolay tespiti sayesinde sözleşme yönetimi platformunuz tam bir iş ortağınız halinde gelecektir. 

 

Yukarıda bahsedilen her adımda, ihtiyaçlarınızın farkında olan  onedocs ekibi olarak sizinle birlikte el ele ilerliyoruz. İş gereklerine hakim, avukatlar tarafından yaratılan  onedocs ile, ihtiyaçlarınızı anlayan bir ekibin yardımıyla sözleşmelerinizi dijital dünyaya aktarıyoruz. Böylece sözleşmelerinizi basitleştirilmiş modern bir deneyim ile yönetme ayrıcalığına sahip olurken ticaret hayatında çok değerli olan zamanınızdan büyük ölçüde tasarruf etmiş oluyorsunuz.