Sözleşme Yönetimi Hangi Süreçlerden Oluşur? Verimli Sözleşme Yönetimi

Colorful gradient

Sözleşme; özel ya da tüzel kişi fark etmeksizin iki tarafın karşılıklı olarak hukuki bir durumu belirlemek amacıyla bağlı olduğu yazılı ya da sözlü beyanlar bütünü olarak tanımlanır. Bu durum Borçlar Yasası’nda “Sözleşme, taraflarının iradelerini, karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” şeklinde tanımlanır. İş süreçlerinde yapılan sözleşmeler belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmesi olarak ikiye ayrılır.

Belirli süreli iş sözleşmesi; belirli bir süre ya da belirli bir iş tanımı gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi olarak tanımlanabilir. Sözleşme yönetiminin hangi süreçlerden oluştuğuna ve süreci daha verimli bir hale getirme yollarına değindiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Sözleşme Yönetimi Nedir?

Mal ya da hizmet alışverişi süreçlerinde alıcı ve satıcıyı korumak için yazılı olarak düzenlenen sözleşmeler, tüm kurumsal firmalar tarafından alım satım işlemleri için kullanılan oldukça önemli bir kavramdır. Sözleşmelerde; işin türü, kapsamı, gereklilikleri, teslim tarihi, tazminat durumları ve olası bir anlaşmazlık durumunda neler yapılacağı gibi önemli detaylar yer alır.

Bu noktada karşımıza çıkan sözleşme yönetimi; tüm bu süreçlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi gibi işlemleri gerçekleştirir. Sözleşme yönetimi; kendi içinde işin tanımına bağlı olarak gruplara ayrılır. Bu gruplardan biri de belirli süreli iş sözleşmesi kavramıdır. Belirli süreli iş sözleşmesi; belirlenen sürede işlerin tamamlanması konusunda tarafsız bir şekilde ele alınmış, işveren ile işçi arasında gerçekleştirilen yazılı sözleşme türüdür.

Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşme yönetimi süreçleri için son derece önemlidir. Neredeyse her sektör için önemli olan sözleşme süreçlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için sözleşme yönetimi alanında uzman kişilere ihtiyaç duyulur. 

Sözleşme Yönetimi Hangi Süreçlerden Oluşur?

Sözleşme yönetimi, her iki tarafın aşağıda yer alan faaliyetlerini kapsayan oldukça geniş bir süreci içine alır. Bunlar; 

  • Sözleşme için uygulanacak stratejinin belirlenmesi ve buna uygun sözleşme içeriğinin hazırlanması
  • Sözleşmenin kapsamı ve süreçlerine uygun olarak organizasyon ve raporlama yapısının kurulması
  • Sözleşmede yer alan yetki ve sorumlukların net bir şekilde tanımlanarak izlenmesi ve denetime tabi tutulması
  • İş süreçlerinde karşılaşılan problem ve ihtiyaçlar doğrultusunda sözleşmenin düzenlenmesi
  • İş sürecinin sonunda sözleşme uygulaması kapsamında karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumların daha sonraki projelerde deneyim oluşturması için analiz edilmesi ve değerlendirilmesi. (Bu noktalar istatistiksel veriler haline getirilerek problemlerin çözüm yöntemleri sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde saklanmalıdır.)  

Sözleşme Yönetimini Verimli Hale Getirin!

İş süreçlerinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi ve verimliliğin artırılması için sözleşme yönetiminin de iyi bir şekilde yürütülebilmesi gerekir. Sözleşme yönetimini verimli hale getirebilmek için atılabilecek adımları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • İlk olarak sözleşme yönetimi konusunda eğitim alarak başlayabilirsiniz. Oldukça kapsamlı bir alan olan sözleşme yönetimi bu alanda gerekli eğitimleri tamamlamış ve yeterli bilgi birikimine sahip kişiler tarafından yürütüldüğünde başarı oranını artıracaktır.
  • Teknolojik gelişmelerin iş süreçleri üzerindeki etkisini görmezden gelmeyin. Gerekli durumlarda E-Sözleşme programları gibi fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
  • Sözleşmelerde kullanılacak ifadelerin açık, net ve anlaşılır olmasına özen gösterin. Tarihler, miktarlar, zaman ve yerleri net bir şekilde sözleşmede yer almalıdır. İyi anlaşılmayan sözleşme maddeleri karışıklık yaşanmasına neden olabilir.
  • İhtiyaç halinde hukuki destek alın. 

Sözleşme yönetimi süreci kapsamını ve tüm verilerini iş süreçlerinden alır. Projenin başlangıç tarihinden teslimine kadar olan süreçte, sözleşme işin her aşamasını direkt olarak ilgilendirdiği için sözleşme yönetiminin etkin bir şekilde yapılması verimliliği artıracaktır. 

İlginizi Çekebilir: Uzaktan Çalışmaya dayalı İş Sözleşmesi